top of page

Polityka Prywatności

Polityka prywatności – strona www, formularz kontaktowy

Tenis Park Kołobrzeg Sp. z o.o.

Działając w wykonaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tenis Park Kołobrzeg Sp. Z o.o. ul. Sikorskiego 1 78-100 Kołobrzeg. Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559269, posiada numer NIP: 6711817508, numer REGON: 361570746, kapitał zakładowy w wysokości 20000,00 zł, w całości opłacony;

  • w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: email tenis@tenispark.com.pl lub korespondencyjnie na wyżej wskazany adres siedziby.

  • Pani/Pana dane osobowe w zależności od okoliczności przetwarzane będą:

bottom of page